Cestovatelské tipy a rady na cesty

Tipy pro cestovatele, užitečné odkazy, zážitky z cest a cestovatelské fotografie.

Díky za navštěvu našeho cestovatelského webu použijte náš RSS feed
a budete informováni o posledních cestovatelsých tipech.

03_ Putování Španělskem díl 2. – León, Astorga, Lugo a Santiago de Compostela.

Ranní probuzení a odchod na snídani v 7.30 s tím, že se jde do města po naložení zavazadel v 8.10 hodin. Ještě mrholilo, když jsme stáli na jenom z náměstí a poslouchali výklad bohaté historie tohoto města. Pak další a další zastávky u významných kostelů a památek. Město jich má dostatek. Vstupujeme do jedné z nich, baziliky svaté Isidory s královským pohřebištěm. Tam se nesmělo fotit a taky tam byl údajný svatý grál, pohár z alabastru se zlaceným kováním a mnoha drahokamy, byl dobře hlídaný a viděli jej badatelé z celého světa, protože byli zvědavý, jestli to tak skutečně je. Když jsme vyšli z basiliky už nepršelo a bylo to na lepší polojasné počasí.

dsc_1998_50005 stojíme před katedrálou v městě León dsc_2069_50075 celkový pohled na baziliku sv.Isidory

León (v leónštině a asturštině Llión) je město na severozápadě Španělska, středisko provincie León, součásti autonomního společenství Kastilie a León.
Přestože león znamená ve španělštině lev (který je také dominantou městského znaku a vlajky), název pochází od latinského slova legio (legie). Město bylo založeno roku 79 př. n. l. jakožto ležení VI. římské legie a ve stálé sídlo se vyvinulo roku 68 s příchodem VII. legie vedené efemérním císařem Galbou. Ve středověku pak bylo hlavním městem království León, svého času nejdůležitějšího křesťanského státu na Iberském poloostrově.
V roce 2013 žilo v Leónu přes 130 000 obyvatel, v metropolitní oblasti kolem 205 000. León je známý především svou gotickou katedrálou a románskou bazilikou sv. Isidora.
León je také železničním uzlem, odkud vedou tratě do Palencie, Monforte de Lemos (Galicie) a Ovieda (Asturie) a úzkorozchodná trať do Bilbaa (Baskicko).

Přesunuly jsme se do města Astorga a hned za hradby původního římského opevnění abychom spatřili museum Gaudího a biskupský palác, vše jen obhlídka z vnější strany od hradeb kolem celého města. Po výkladu o historii a sdělení, že toto je město čokolády, šli jsme také nakoupit, jako dárky, tu pravou čokoládu. Měli tam skutečně výběr a byla to skutečně jen čokoláda, až z 90 % pravého základu.

dsc_2078_50084 když se vystoupí a jde do historického centra Astorgy dsc_2098_50104 jsme ve městě u katedrály - biskupského paláce

Následoval přesun do města zapsaného v seznamu UNESCO, do města Lugo. Tady je ke zhlédnutí za římskými hradbami.

dsc_2188_50193 náměstí vyzdobené sochami je pěknější když svítí slunce dsc_2172_50177 jsme na opevnění města z doby římské

Lugo je starobylé město na severovýchodě Galicie (severozápadní Španělsko) na řece Minho, sídlo provincie Lugo. S 94 000 obyvatel je čtvrtým největším galicijským městem.
Bylo založeno Římany zřejmě roku 25 př. n. l. a následně bylo nejstarším hlavním městem Galicie. Ve městě se zachovaly monumentální hradby, zapsané na seznam Světového dědictví UNESCO.
V Lugu sídlí některé z fakult University Santiago de Compostela. Je zde stanice nepříliš frekventované železnice A Coruña – Monforte de Lemos – León.

Pak se jelo do cíle všech svatojakubských poutníků, do Santiaga de Compostela. Tady nezbytný výklad k historii a pak individuelní návštěva samotné katedrály sv. Jakuba. No a potom kolem dokola všech historických objektů v centru. Navečer se popojelo za město a nastalo ubytování na hotelu, večeře a jako psi utaháni jsme zalehli do parádních postelí. Ráno už budeme překračovat hranice mezi Španělskem a Portugalskem.

Santiago de Compostela je město ve Španělsku, od roku 1982 hlavní město autonomního společenství Galicie. Zaujímá plochu 223 km² a čítá přes 95 000 obyvatel. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. V roce 2000 bylo spolu s Prahou Evropským hlavním městem kultury.
Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. Název města je odvozen z latinského Campus Stellae, tj. hvězdné pole resp. Mléčná dráha. Později pak byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst s velkou katedrálou.

dsc_2222_50226 u bočního portálu kláštera dsc_2225_50229 detailní záběry z katedrály

V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. Katedrála je cílemSvatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalému, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení. Podle tradičního výkladu, který nelze doložit dále než do 12. století, ostatky svatého Jakuba Staršího nalezl v roce 835 biskup Theodomir z Iria Flavia. Biskup našel místo, kde je svatý Jakub Starší pohřben.
Celé staré město s chrámy, kláštery a obytnými domy od 12. Do 19.století je památkovou rezervací, zapsanou v seznamu UNESCO.
Katedrála sv. Jakuba
Katedrála má tři prohlídkové okruhy: chrám a krypta s ostatky sv. Jakuba jsou přístupné denně od 8 hodin ráno do 20 hodin. Muzeum církevního umění vystavuje obrazy a sochy od románské doby do 19.století nejen se svatojakubským námětem, interiéry 1.-3. patra kapituly a ochoz věže jsou vybaveny dobovým mobiliářem a gobelíny, jsou přístupné za vstupné, poutníci mají po předložení kredenzialu slevu.
Při prohlídce tohoto místa pak můžete spatřit jako my :
Hospital de los Reyes Católicos
Stojí proti katedrále na náměstí, zřízen roku 1509 jako královský hospic (ubytovna) pro poutníky, dnes luxusní hotel řetězce Parador, který svou nepatřičnost vykupuje dobročinností: každý den ráno vybere 10 poutníků, které pozve zdarma ke stolu.
Klášter benediktinů s kostelem
Je obrovský komplex budov, přiléhá ze severní strany ke katedrále, protože benediktini se zde v prvních stoletích starali o provoz.
Klášter s kostelem dominikánů
Fasády a interiér kostela přestavěny v barokním slohu; původně gotické jedno z prvních sídel univerzity.
Klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Sněžné
Klášter františkánů s kostelem sv. Františka
Klášter je mohutná čtyřkřídlá gotická stavba; dnes slouží jako luxusní hotel. Do jeho vestibulu a společenské místnosti v přízemí však lze bezplatně vstoupit na prohlídku archeologických nálezů nejstarší stavby z doby kolem roku 1240-1260. Z kostela je vstup do Muzea misií, věnovanému poutním památkám tří měst Jeruzaléma, Říma a Santiaga.
Univerzita byla založena v 15.století. Dnes má tato Universidade de Santiago de Compostela kromě starých historických budov (v klášteře benediktinů , dominikánů, jezuitské koleji) a knihovny dvě moderní sídla (kampusy), severní a jižní a ještě pobočku ve městě Lugo.

Similar Posts:


 

Both comments and pings are currently closed.

Není možné komentovat.